Cách nhận vé đã đặt | Vedayroi.vn - 1 Phút là đặt được vé xe

Cách nhận vé đã đặt

 

Cảm ơn bạn đã đặt vé.

 

Các hướng dẫn quan trọng sau khi đặt vé thành công:

 

1. Xe hiển thị nút Chọn Chỗ:

 

 

Vị trí xe dành để khách đặt vé Online. Khi bạn đặt vé thành công, hệ thống sẽ tự động gửi đến điện thoại khách đi và nhà xe tin nhắn vé có dạng như sau:

 

 

 Bạn cần phải đến phòng vé hoặc điểm đón trước 60 phút xe khởi hành để lấy vé và trả tiền vé còn lại để đi.

 

 Trường hợp bạn muốn Hủy/đổi vé, bạn nhấn vào Đổi/Hủy Vé trên website, làm theo thao tác gợi ý để Đổi hoặc Hủy vé bạn đã đặt.

 

 Đổi vé đã đặt trên Vedayroi.vn bạn không mất phí. Một số nhà xe qui định thời gian đổi hoặc hủy vé riêng, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi nhận yêu cầu.

 

 Chúng tôi sẽ hủy vé ngay nếu số điện thoại khách đi không liên lạc được.

 

 Chúng tôi sẽ hoàn trả ngay tiền đặt vé trước trong vòng 60 phút tính từ thời điểm bạn yêu cầu hủy vé.

 

Đối với xe Hoàng Long, chúng tôi sẽ gửi vé vào email của bạn. Bạn in vé để lên xe.

 

2. Xe hiện thị nút Đặt Vé:

 

 

 Khi bạn đặt vé, hệ thống sẽ kết nối bạn trực tiếp đến nhà xe để đặt vé. Khi bạn đặt vé thành công, một tin nhắn vé sẽ gửi đến điện thoại bạn và nhà xe thông tin vé bạn cần đặt.

 

 Tin nhắn đến điện thoại CHƯA phải là vé.

 

 Nhà xe sẽ liên hệ bạn hoặc bạn phải liên hệ nhà xe bằng thông tin gửi kèm trong tin nhắn để đặt vé.

 

 Vedayroi.vn không chịu trách nhiệm những vé xuất phát từ nút Đặt Vé, bạn liên hệ nhà xe để hỗ trợ khi cần trợ giúp.