E-TICKET là gì | Vedayroi.vn - 1 Phút là đặt được vé xe

E-TICKET là gì

 

Biểu tượng E-Ticket:

 

E-ticket: là thông tin vé được Vedayroi.vn gửi đến điện thoại bằng tin nhắn và Email sau khi đặt vé thành công. 

Quý Khách chỉ cần sử dụng E-Ticket để lên xe.

Nhà xe chấp nhận E-Ticket sẽ được gắn biểu tượng để Quý Khách biết khi đặt vé.